Zelfsturend vermogen in een vrolijke chaos

Het Plenair Doorgeefspel laat het zelfsturend vermogen van een grote groep zien. Iedereen in de zaal is betrokken om de opdracht zo goed en snel mogelijk te voltooien. Een krachtig intermezzo waarbij iedereen een gelijk aandeel heeft in de opdracht en waarbij ‘lean’ denken en ‘gewoon doen’ mooi naar voren komen.

Aan het begin van elke rij (theateropstelling) staat een doos met jongleerballen in allerlei verschillende kleuren. Als de begeleider op het podium een teken geeft, worden de ballen doorgegeven langs de rij: iedereen geeft de ballen door aan zijn naaste “buurman”. Eén van de begeleiders heeft een stopwatch en timet de snelste rij. Iedere persoon in de rij heeft nu één bal.

We projecteren op een scherm d.m.v. een powerpointpresentatie de lay-out van de stoelen in verschillende gekleurde blokken. Het publiek wordt gevraagd om live de kleurstelling van het scherm in de zaal over te nemen met behulp van de gekleurde ballen. Alle rode ballen moeten bijvoorbeeld worden doorgegeven naar de linkerbovenhoek van het de zaal. Dit proces wordt uiteraard weer getimed. Ondertussen zal de More Balls Than Most spreker op het podium de parallel leggen tussen de opdracht die de zaal uitvoert en hoe herkenbare situaties binnen de organisatie. Het delen van informatie, helderheid van de informatievoorziening en het potentieel van intelligente zelforganisatie en vindingrijkheid voor een snelle levering door middel van het implementeren van een nieuw systeem.

Daarna worden er, afhankelijk van de beschikbare tijd, nog één of twee scenario’s gespeeld, waarbij andere kleurblokken moeten worden gevormd.

Wederom zal de spreker op het podium de link leggen naar bijvoorbeeld communicatie, samenwerking, het delen van informatie en het behouden van overzicht. Ook wordt het voor de deelnemers duidelijk dat een organisatie alle individuele werknemers nodig heeft, elk op zijn eigen specifieke manier, om een succesvolle transformatie of implementatie van een systeem te bewerkstelligen.

Wanneer is het Plenair Doorgeefspel geschikt?

Bijvoorbeeld als energizer tijdens een netwerkevent, als teambuildingsactiviteit of als afsluiting van een afdelingsbijeenkomst: wanneer je in relatief korte tijd een grote groep mensen in beweging wil krijgen én de boodschap van samenwerking wil overbrengen.

DIRECT CONTACT

roos-liesbeth mbtm 1

Heb je vragen over of voor ons of ben je geïnteresseerd om ons in te zetten bij jouw evenement of happening? Bel Roos of Liesbeth, samen komen we tot dé perfecte oplossing voor jou!
Bel ons nu: 020 – 6853351