Procesverbetering en inzicht met een ogenschijnlijk simpel spel

Deze training is een hands-on spel, gebaseerd op het gedachtegoed van Goldrath (boek: Het Doel). Om totale processen te verbeteren (efficiënte keten processen) is het nodig om de (keten-) knelpunten te ontdekken en die op te lossen.

Knelpunten worden vaak gezien als een puur logistieke aangelegenheid. In feite worden knelpunten in organisaties vaak veroorzaakt door puur menselijke factoren. Ego’s, slechte communicatie, starre organisatiestructuren, verkokerd denken, top-down versus bottom-up, gebrek aan flexibiliteit en creativiteit, blijven hangen in de oude paradigma’s etc.

Simpel en uitdagend

Een eenvoudig en tegelijkertijd uitdagend spel met een variatie aan ballen uit een grote koffer maakt veel van deze processen zichtbaar en voelbaar. De doorlooptijd (throughput) wordt enorm verbeterd door een combinatie van ‘systeem analyse’, brainstormen, reorganiseren, constant willen verbeteren, samenwerking en heldere communicatie.

Wanneer is het Strategisch Communicatiespel geschikt? 

Ervaren hoe het is een onderdeel te zijn van een proces in Flow. Het spel vormt een momentopname van de huidige samenwerking van alle deelnemers in de groep. Direct inzicht in de manier van omgaan met elkaars creativiteit, (gekke/onuitvoerbare) ideeën en oplossingen.
Tevens komt snel boven tafel welke besluitvormingsprocessen wel en niet werken in deze groep en wat er nodig is keuzes te maken onder (tijds-)druk. Welke verantwoordelijkheid iedereen heeft in zo’n proces, komt zeker impliciet, maar vaak ook expliciet aan bod. En altijd met respect, plezier en lef.

Suzanne van Kordelaar

“Het Strategisch Communicatiespel is door alle deelnemers als een enorme boost ervaren. Het genereerde veel energie en interactie en zorgde voor praktische inzichten. Overall, was de aanpak van More Balls Than Most professioneel, kundig en enthousiasmerend en beveel ik ze absoluut aan voor een teambuilding event!”

Suzanne van KordelaarHead of Internal Communications bij ABN Amro

DIRECT CONTACT

roos-liesbeth mbtm 1

Heb je vragen over of voor ons of ben je geïnteresseerd om ons in te zetten bij jouw evenement of happening? Bel Roos of Liesbeth, samen komen we tot dé perfecte oplossing voor jou!
Bel ons nu: 020 – 6853351