Iedereen kan spelen!

Deze inspirerende en energieke workshop gaat uit van het idee dat iedereen kan spelen en dus acteren. Gewapend met een flinke portie enthousiasme en een goed gevoel voor wat een team nodig heeft, nodigt de workshopleider teams uit om zich te laten horen en zien.

Door de stapsgewijze opbouw en positieve begeleiding bij iedereen kan spelen ontstaat er bij deelnemers steeds meer vertrouwen en overtuiging in het spelen. Een workshop improviseren waarin deelnemers door zichzelf en elkaar verrast én uitgedaagd worden en waarin veel gelachen wordt.
Teams ervaren na deze training nieuwe energie én meer openheid en creativiteit op de werkvloer, iets waar je als team nog lang de vruchten van plukt.

iedereen kan spelen
  • In overleg

  • Samenwerking

  • 60-90 minuten

  • In overleg

iedereen kan