Corporate communicatie spel

Het Corporate Communicatie spel zorgt voor verbinding tussen de mensen, kennismaking met elkaar en het laat het zelfsturende vermogen van een grote groep zien. Iedereen in de zaal is betrokken om de opdracht zo goed en snel mogelijk te voltooien. Een prachtig intermezzo communicatie spel waarbij iedereen een gelijk aandeel heeft in de opdracht en waarbij ‘lean’ denken en ‘gewoon doen’ mooi naar voren komen.

Tijdens het Corporate Communicatie spel leggen we parallellen tussen de opdracht die de zaal uitvoert en herkenbare situaties binnen de organisatie.

corporatie communication workshop-show
  • min. 80 pers.

  • Samenwerking

  • 30-45 min

afsluiting evenement