organisatieverandering activiteiten

In onze organisatieverandering activiteiten worden door middel van spelvormen gewerkt aan samenwerken, communiceren, netwerken, innoveren en veranderen. Behalve dat hierdoor een goed inzicht ontstaat in bestaande team dynamiek bij organisatieverandering, zijn de activiteiten ook erg leuk om te doen en worden ze zeer gewaardeerd door de deelnemers. De meeste van deze acts, shows en workshops zijn geschikt voor binnen en buiten. Bekijk ons aanbod aan organisatieverandering activiteiten in het onderstaande schema.

Advies of Boeking?

Afhankelijk van de behoefte kunnen de organisatieverandering activiteiten worden gecombineerd met een reflectiesessie waarbij de ervaringen tijdens het spel worden geëvalueerd met een procesbegeleider. Dit zorgt ervoor dat het verandertraject binnen het team op een professionele manier bespreekbaar wordt gemaakt aan de hand van concrete ervaringen uit het spel.

Wat zijn organisatieverandering activiteiten?

Het gaat bij deze organisatieverandering activiteiten met entertainment waarde die als begeleiding bij verandertrajecten worden gebruikt. Men verwacht dat het gebruik van dit soort activiteiten alleen maar zal toenemen. Uit onderzoek blijkt namelijk dat deelnemers sneller geneigd zijn om mee te denken en te gaan met veranderingen wanneer deze in spelvorm wordt aangeboden. Dit geldt met name voor sociale veranderingen die van belang zijn voor het optimaal functioneren van een bedrijf.

Uiteraard kunt u ook contact met ons opnemen voor een nadere toelichting. Wij adviseren graag over het juiste gebruik van onze acts, shows of workshop bij jullie verandertraject.