Games

More Balls Than Most heeft diverse teambuilding games, waarbij inhoudelijke thema’s in een spelvorm aan de orde komen. Hierbij kan het gaan om thema’s als samenwerken, communiceren, netwerken, creativiteit en vitaliteit van organisaties. Het is steeds weer verrassend om te zien hoe bestaande patronen in korte tijd zichtbaar en herkenbaar worden in een spel. Doordat het ‘maar om een spel gaat’ kan men het eigen gedrag ook beter relativeren, waardoor het makkelijker wordt om een gesprek aan te gaan over de samenwerking.

Advies of Boeking?

teambuilding-workshops-bedrijven

Games op Maat

Teambuilding games leveren ook mooie beelden en ervaringen op waar in de dagelijkse praktijk aan gerefereerd kan worden. Afhankelijk van de wensen kan er meer of minder stil gestaan worden bij specifieke leerdoelen. Bijvoorbeeld door een game te combineren met een feedbacksessie met een professionele procesbegeleider. In het bovenstaande overzicht vindt u ons standaard aanbod van teambuilding games. Op verzoek ontwikkelen we ook maatwerk games. Heeft u behoefte aan meer informatie? Neem dan contact op. We denken graag met u mee.