Treasure Hunt

Treasure Hunt is een actieve outdoor teambuilding game waarbij verschillende opdrachten voltooid moeten worden. De teams ontvangen een tablet die geladen is met hints, opdrachten en informatie om op de juiste locatie te komen. Daar moeten de teams aan de locatie verbonden vragen beantwoorden. Het team dat de route het snelst aflegt en de meeste vragen goed heeft, wint het spel. Tijdens het spel worden live updates gegeven zodat het competitie element voelbaar blijft als de teams elkaar niet zien. Onze begeleiding kan vanuit een centraal punt precies bijhouden hoe ver de teams zijn in hun avontuur van de Treasure Hunt.

Treasure Hunt op maat gemaakt

Doordat we het spel op maat kunnen maken en kunnen aanpassen aan alle terreinen, kan het spel op veel plekken plaats vinden. Dit teambuilding spel kan zowel in een stad als in een natuurgebied gespeeld worden. Uiteraard wordt de inhoud van het spel aangepast aan de omgeving. Bovendien kunnen we de groepen zo aansturen dat er op drukke punten geen ”opeenhoping” van teams ontstaat. Zo zijn er zeer uiteenlopende maatwerk oplossingen mogelijk.

Leerresultaten

De Treasure Hunt bevordert open communicatie en discussie. Het spel biedt vrij speelveld, alle medewerkers zijn vrij om eigen ideeën en meningen te uiten. Uiteindelijk zijn de medewerkers dan gemotiveerd om nieuwe uitdagingen aan te gaan, tijdens en buiten het spel. Het spel zorgt ervoor dat de medewerkers samenwerken met iemand waar ze normaalgesproken niet mee werken. Dit bouwt vertrouwen op tussen de werknemers en zal creativiteit stimuleren. Wie weet komen er nieuwe fantastische samenwerkingen uit. De teams leren juist ook dat falen kan leiden tot succes. Dit gebeurt wanneer je strategisch en rationeel gaat nadenken over het veranderen en verbeteren van het proces.

Meer weten over de Treasure Hunt, neem dan contact op.

treasure hunt

  • vanaf 20 personen

  • Samenwerking

  • 60-240 min

  • In overleg

treasure hunt