Strategie Spel

Het uitdagende strategie spel is gebaseerd op het gedachtegoed van Eliyahu Goldratt. Hij schreef het bekende managementboek ‘Het Doel’ en stelt: om processen te verbeteren is het nodig om knelpunten in de samenwerking op te lossen. Ervaar hoe het is om echt af te stemmen op elkaars behoeften en onderdeel te zijn van een proces in flow.

Knelpunten worden vaak gezien als een puur logistieke aangelegenheid. In feite worden knelpunten in organisaties vaak veroorzaakt door puur menselijke factoren. Ego’s, slechte communicatie, starre organisatiestructuren, verkokerd denken, top-down versus bottom-up, gebrek aan flexibiliteit en creativiteit, blijven hangen in de oude paradigma’s etc.

Hoe gaat het strategie spel te werk?

In het strategie spel wordt gewerkt met simpele opdrachten, die vervolgens aangepast worden en onder tijdsdruk uitgevoerd moeten worden. Hierdoor is er geen tijd meer voor ‘politieke correctheid’ en laten de teamleden hun natuurlijk gedrag zien. Het wordt direct zichtbaar wanneer dit tot mindere resultaten leidt.

Een eenvoudig en tegelijkertijd uitdagend spel met ballen en een enorme koffer maakt veel van deze processen zichtbaar en voelbaar. De doorlooptijd (throughput) wordt enorm verbeterd door een combinatie van systeem analyse, brainstormen, reorganiseren, constant willen verbeteren, samenwerking en heldere communicatie.

Naast strategie spellen hebben we nog een breed aanbod aan teamspellen. Mocht u op zoek zijn naar een andere spelvorm of teambuilding workshops, dan kunt u dit vinden onder teambuilding games en teambuilding workshops.

Resultaat strategie spellen

Ervaren hoe het is een onderdeel te zijn van een proces in Flow. Het strategie spel vormt een momentopname van de huidige samenwerking van alle deelnemers in de groep. Direct inzicht in de manier van omgaan met elkaars creativiteit, (gekke/onuitvoerbare) ideeën en oplossingen.

Tevens komt snel boven tafel welke besluitvormingsprocessen wel en niet werken in deze groep en wat er nodig is keuzes te maken onder (tijds-)druk. Welke verantwoordelijkheid iedereen heeft in zo’n proces, komt zeker impliciet, maar vaak ook expliciet aan bod. En altijd met respect, plezier en lef.

Meer informatie over het strategie spel, neem dan contact op.

het strategie spel en strategie spellen

  • Tot 100

  • Samenwerking

  • 45-60 min

  • In overleg

het strategie spel en andere strategie spellen

“Het Strategisch Communicatiespel is door alle deelnemers als een enorme boost ervaren. Het genereerde veel energie en interactie en zorgde voor praktische inzichten. Overall, was de aanpak van More Balls Than Most professioneel, kundig en enthousiasmerend en beveel ik ze absoluut aan voor een teambuilding event!”