Teambuilding Games

In onze teambuilding games wordt door middel van spelvormen gewerkt aan samenwerken, communiceren, netwerken, innoveren en veranderen. Behalve dat hierdoor een goed inzicht ontstaat in bestaande team dynamiek, zijn de games ook erg leuk om te doen en worden ze zeer gewaardeerd door de deelnemers. Bekijk ons aanbod in het onderstaande schema.

Advies of Boeking?

Teambuilding Workshops More Balls Than Most

Afhankelijk van de behoefte kunnen teambuilding games worden gecombineerd met een reflectiesessie waarbij de ervaringen tijdens het spel worden geëvalueerd met een procesbegeleider. Dit zorgt ervoor dat de samenwerking binnen het team op een professionele manier bespreekbaar wordt gemaakt aan de hand van concrete ervaringen uit het spel.

Wat zijn Business Games?

Business Games -ook wel Serious Games genoemd- zijn sterk in opkomst. Het gaat hierbij om spellen met entertainment waarde die voor educatieve doeleinden worden gebruikt. Men verwacht dat het gebruik van dit soort bedrijfstrainingen alleen maar zal toenemen. Uit onderzoek blijkt namelijk dat deelnemers sneller kennis opnemen en vaardigheden ontwikkelen door geconfronteerd te worden met verschillende situaties en uitdagingen in spelvorm. Dit geldt met name voor sociale vaardigheden die van belang zijn voor het optimaal functioneren van een team.

Samenvattend, heeft het werken met teambuilding games de volgende voordelen:

  • Enthousiaste deelnemers
  • Snelle leercurve
  • Veilige omgeving
  • Educatieve waarde
  • Gericht op soft skills

Meer informatie over de werking en het belang van business games vindt u hier. Uiteraard kunt u ook contact met ons opnemen voor een nadere toelichting. Wij adviseren graag over het juiste gebruik van games in een concrete situatie.