Island Survivor – Hybride Game

Online CSI La Hacienda

Online CSI La Hacienda

Alle teams zijn gestrand op een eiland. Om te ontsnappen moeten ze een passerend schip vinden en een signaal sturen. Terwijl ze wachten, moeten ze zich aanpassen aan het leven op het eiland om te overleven.

Het eiland, weergegeven op een tablet, is verdeeld in negen zones. In elke zone worden ze geconfronteerd met een reeks opdrachten die gericht zijn op verschillende aspecten van het overleven op het eiland. Zo kom je onder andere zones tegen voor water, weer, eerste hulp, het bouwen van schuilplaatsen en signalering. Aangespoelde voorwerpen aan de kust zullen helpen bij het uitvoeren van de opdrachten. Door de challenges met succes te voltooien, ontwikkelen teams essentiële overlevingsvaardigheden.

Ieder team moet onderweg binnen de tijd voldoende kennis opdoen om te kunnen overleven. Verspil je te veel tijd in een zone, dan red je het niet om in de andere zones genoeg kennis op te doen van de andere overlevingstechnieken.

Teams vinden uiteindelijk de naam van het schip en het tijdstip waarop ze gered kunnen worden. Succesvolle teams signaleren het schip en worden gered. Het team met de meeste punten wordt uitgeroepen tot winnaar.

Online CSI La Hacienda
Online CSI La Hacienda

Leerresultaten

Om te overleven moeten de teams een strategie ontwikkelen en deze zo goed mogelijk toepassen. Weten wanneer je naar de volgende zone moet gaan en wanneer je moet blijven hangen, vereist ook actieve communicatie en effectieve besluitvorming. Teams vinden het leuk om samen te leren en kennis op te doen van echte overlevingsvaardigheden. Beperkte tijd en middelen stellen de teamdynamiek op de proef en dagen hen uit om kansen te zoeken. In elke zone kan je de taken verdelen zodat je kunt inspelen op ieders sterke punten. Island Survivor is flexibel in zijn aanpak en kan worden uitgevoerd in een sessie van een uur, of in een meer diepgaande team ontwikkelingsgame van 3 uur.

Fysieke Afstand

Deze activiteit kan worden aangepast om te voldoen aan de fysieke afstandsregels. We passen het programma zo aan, dat wordt voorkomen dat spelmateriaal en hand-outs tussen deelnemers worden uitgewisseld. Bovendien zorgen we ervoor dat deelnemers nooit te dichtbij elkaar komen! Onze vaardige begeleiders zijn er om uw deelnemers tijdens de activiteit te begeleiden, en om ervoor te zorgen dat elke deelnemer zich houdt aan de richtlijnen voor social distancing. Bovendien zien zij erop toe dat iedereen wordt betrokken en dat het voor elke deelnemer een aangename leerervaring wordt. Neem contact met ons op voor meer informatie over hoe we deze activiteit kunnen aanpassen aan jouw team en aan de fysieke afstandsregels.

  • 1 - 2 uur

  • 4 of meer