Arbeidsmobiliteit

Je hoort er steeds vaker over: arbeidsmobiliteit. Maar wat is arbeidsmobiliteit eigenlijk precies en wat kan of moet een organisatie daar dan mee?

Wat is arbeidsmobiliteit?
Arbeidsmobiliteit gaat over de mate waarin mensen bereid en in staat zijn ten behoeve van zichzelf en/of de organisatie binnen de arbeidsmarkt te veranderen van functie, van werkgever, van beroep, van regio, van sector of een combinatie van deze aspecten.

De tijd dat je na 50 jaar bij dezelfde werkgever een gouden horloge en een handdruk van de directeur kreeg, is definitief voorbij. In de veranderende wereld van digitalisering en globalisering is het voor de meerderheid van de werknemers niet meer vanzelfsprekend dat ze hun leven lang dezelfde functie en/of werkgever behouden.

De arbeidsmarkt verandert en vraagt van werknemers dat ze mee veranderen en mobiel blijven. Duurzame inzetbaarheid is hierbij het uitgangspunt. Werknemers en werkgevers moeten investeren in het op peil houden en soepel houden van de arbeidsvaardigheden (‘employability’) om zo nodig te kunnen veranderen van functie (interne of externe mobiliteit) of van sector (intersectorale mobiliteit).

Heb je zelf invloed op arbeidsmobiliteit? 
Jazeker! Door je bewust te worden van wie je bent en wat je wilt, kan je meer uit je eigen potentieel halen. Verandering biedt ook kansen. Bedrijven hebben meer dan ooit baat bij vitalere, flexibelere en innovatievere werknemers en investeren daar ook in. Dit zorgt voor meer werkplezier, minder ziekteverzuim en een hogere arbeidsproductiviteit. Dat klinkt ideaal. Maar hoe realiseer je dat dan?

3 tips voor arbeidsmobiliteit vanuit de werkgever


1. Eigen regie.
Geef een medewerker de verantwoordelijkheid voor zijn/haar eigen loopbaan. Stimuleer hem/haar zelf aan te geven of hij/zij in aanmerking wil komen voor vacatures en projecten binnen de organisatie, in de regio of binnen een bepaalde sector. Laat hem/haar niet alleen focussen op de huidige functie, maar ook op talenten en toekomstdromen.
2. Faciliteren en stimuleren.
Als werkgever is het van belang te denken in kansen. De mogelijkheden voor mobiliteit zijn intern vaak beperkt. Houd goede medewerkers niet alleen voor jezelf en durf deze (tijdelijk) te delen met andere organisaties. Je ontwikkelt hiermee je eigen mensen en creëert een kennisinjectie. Mensen zullen zich beseffen dat het gras bij de buren niet altijd groener is en blijven daardoor naar de toekomst toe een waardevolle kracht binnen de organisatie.
3. Van reactief naar proactief.
Zie mobiliteit als kans. Wat gebeurt er als alle medewerkers aangeven wat ze willen en kunnen? Stel dat er een vacature vrijkomt waar een huidige medewerker perfect zou passen en iemand kan (tijdelijk) doen waar hij goed in is op een andere plek binnen de organisatie? Goede medewerkers gaan rouleren van rol en er ontstaat beweging. Beweging leidt in veel gevallen tot innovatie.

Weerstand tegen mobiliteit
Arbeidsmobiliteit en duurzame inzetbaarheid zijn de gedeelde verantwoordelijkheid van zowel de werkgever als de werknemer. Maar niet iedereen wil of kan mee met de eisen die de huidige tijd aan werknemers stelt. Er zijn verschillende redenen waarom mensen weerstand voelen tegen de verandering die mobiliteit intrinsiek met zich meebrengt. Medewerkers die een paar jaar voor hun pensioen zitten, voelen wellicht geen noodzaak meer om te veranderen. Medewerkers die denken beperkt te zijn tot één functie en het lastig vinden om breder te denken. Of medewerkers die door automatisering hun baan dreigen te verliezen en zich machteloos voelen tegen de voortschrijdende technologie. Het is daarom van belang om arbeidsmobiliteit bespreekbaar te maken binnen de organisatie. Laat medewerkers meepraten over het onderwerp, zodat ze zich geïnformeerd en betrokken voelen.

Met ons interactieve theater “Arbeidsmobiliteit: drama of kans?” kunnen we daar op een laagdrempelige manier bij helpen. Door middel van speciaal voor het onderwerp arbeidsmobiliteit geschreven scenes wordt alle betrokkenen een spiegel voorgehouden en door de herkenbaarheid zal het gesprek snel op gang komen. Alle rollen, van directeur tot HR en van leidinggevende tot medewerker, komen aan bod. Door te laten zien dat arbeidsmobiliteit een uitdaging is voor de hele organisatie maken we iedereen er van bewust wat de eigen verantwoordelijkheid is én hoe je elkaar kan ondersteunen in het proces.