Zang en het brein

Zingen heeft invloed op je stemming. Wat is er immers lekkerder dan in de beslotenheid van je eigen huis of auto hard meezingen met de radio? Het blijkt echter dat zingen een diepere invloed heeft op het brein dan je wellicht zou denken.

In een artikel door Jane Elliott op de website van BBC News wordt aandacht besteed aan de helende werking van zingen op de hersenen. Het blijkt dat patiënten met Alzheimer die regelmatig (in groepsverband) zingen een vooruitgang laten zien in hun lerend vermogen, spraak en emotionele stabiliteit.

Bij More Balls Than Most weten we al jaren dat zingen het zelfvertrouwen, het energielevel én het gemeenschapsgevoel een boost geeft. In onze zangworkshop Soulsinging komen passie, bezieling en het genereren van energie in jezelf en in een groep aan bod. Vanuit plezier doelen behalen door te lachen, hard werken en jezelf presenteren. Vol inspiratie heerlijk zingen met elkaar, in één groove komen en één harmonie maken. Je stem laten horen en beter nog: zingen. Het is voor veel mensen spannend of zelfs doodeng! Met elkaar zingen en geloven wat je zingt en wat je doet. De parallellen met het echte leven liggen voor het oprapen. Hoe zing je en hoe zing je met soul? Niet alleen van binnen, maar ook jouw presentatie (de buitenkant) is bepalend voor hoe het publiek jouw stem ervaart.