Kick-off online organiseren

In de eerste 2 maanden van het nieuwe jaar vinden er meestal veel kick-offs plaats. De start van een nieuw project, nieuwe doelen worden gesteld en alle neuzen weer dezelfde kant op. Dit jaar zal dat een online kick-off worden. Ondanks dat het online is, zijn er genoeg manieren waarop je de online kick-off leuk en enerverend kunt maken.

Voorbereiden van een online kick-off

Een goede kick-off vergt goede voorbereiding. De volgende zaken zijn belangrijk om jouw online kick-off goed voor te bereiden:

  • Kies een tijdstip voor de online kick-off waarop iedereen nog fris is, maar wel genoeg wakker.
  • Zorg dat er een duidelijke planning van agendapunten wordt gemaakt.
  • Plan een leuk voorstelrondje (misschien met een foto of een leuke vraag) in en laat iedereen vervolgens zijn of haar inzichten bespreken.
  • Maak notulen van alle afspraken en besluiten die worden gemaakt. Of laat de notulen leuk visueel weergegeven door een online visual storyteller of Online Cartoonist.
  • Bespreek tijdens de online kick-off het belangrijkste doel. Dit geeft de deelnemers inzicht in: of iedereen hetzelfde beeld heeft, iedereen dezelfde verwachtingen heeft en of de samenwerking en rolverdeling duidelijk zijn.

Kick-off online organiseren

Collega’s betrekken tijdens de online kick-off

Het is belangrijk dat je je collega’s zoveel mogelijk betrokken probeert te houden. Wat dan leuk is om te doen is een online teambuildingsgame. Zo zou je bijvoorbeeld een van de volgende intermezzo’s kunnen inzetten:

  • Online Illusionist: Een van de mooiste metaforen voor een online Kick-off is magie. Tijdens de online presentaties van onze illusionisten wordt het onmogelijke mogelijk gemaakt, laten we minder leuke zaken uit 2020 achter ons en kijken we naar de toekomst. Presentaties vol verwondering en interactie!
  • Online Innovatiespel: Dit Online Spel bevordert ideevorming en creatief denken in teams op afstand. Handig voor bij de kick-off zodat je je hersenen weer kan stimuleren. En je creëert concrete plannen die uitgevoerd kunnen gaan worden.
  • Online Bingo voor je online kick-off: Een online event waar de hele organisatie bij aansluit, om samen een unieke op maat bingo te spelen.
  • Online Mindboost: Hier wordt de kijker interactief betrokken bij de show. Je ervaart zelf hoe je ‘meer kunt dan je denkt’ en leert geheimen waardoor je vanuit een magische invalshoek oplossingen kunt vinden.