Even helemaal niets

De meeste activiteiten die we aanbieden gaan over ‘doen’, energie, in beweging zijn, motiveren en inspireren. Nog steeds zijn dit allemaal fantastische, doeltreffende en bijzondere sessies, maar misschien willen we ook gewoon even ‘niet doen’. De presentatie Even Helemaal Niets is een vorm van reflectie, een moment voor jezelf. Het is even de tijd nemen om te bedenken of in te zien: wat ga ik doen, hoe ga ik dat doen en waarom ga ik dat doen?

Ontspannen op het werk

Stressvrije werknemers

Wanneer de deelnemers de zaal binnen komen en plaats nemen, wordt er een kort voorproefje/mini- concert gegeven met het melodische percussie instrument de PanArt Hang. De Hang is een bijzonder instrument: onze artiest heeft meerdere CD’s uitgebracht waar hij op dit instrument speelt en ook  heeft hij er concerten over de hele wereld mee gegeven. Dit instrument is perfect om een verbinding naar het thema of de thema’s van de dag te maken. Het instrument is ontwikkeld door bewust diverse kwaliteiten van verschillende instrumenten te combineren. De muziek van de Hang brengt rust met zich mee, waardoor deelnemers in de juiste stemming komen voor de rest van het programma.

De sessie gaat over drie facetten: jezelf, de ander en het geheel.

  • Zelf: weten waar je voor staat en waarderen en inzien waarom je doet wat je doet en waar je druk mee bezig bent elke dag.
  • De Ander: hoe zorg ik voor inspiratie, uitdaging en ondersteuning van mijn collega’s.
  • Geheel: de organisatie met haar doelstellingen, missie, visie en de samenhang met de persoonlijke doelen en wensen.

De interventies zijn plenair in te zetten. Er wordt gewerkt in kleine groepjes, met één op één oefeningen en er zijn een aantal ‘solo’ momenten.

Het programma wordt vooraf bepaald naar aanleiding van een telefonische intake met de begeleidend artiest. Om toch alvast een idee te geven, hieronder een indruk van de mogelijke oefeningen:

Journaling

Deelnemers wordt gevraagd om te ‘journalen’.  Er klinkt live rustige muziek. Iedereen heeft een pen en papier en er worden een aantal vragen gesteld waarbij men zonder te veel nadenken, maar meer intuïtief opschrijft wat er opkomt als antwoord. Alle vragen zijn in samenspraak met de opdrachtgever en toegespitst op de doelstelling van de bijeenkomst.

Silent Shapes

Een oefening in stilte voor de hele groep of sub-groepen wanneer de groep wat groter is. Ook hier weer het belang van bewust zijn van jezelf: welke plaats neem ik in? Geef ik steun en uitdaging aan mijn groep/team? Volg ik of geef ik richting? Ben ik me bewust van wat er om me heen gebeurt en hoe ervaar ik dat voor mezelf?

Make My Mantra

In korte tijd maken we samen een persoonlijke affirmatie of mantra die men gedurende momenten van extra benodigde focus van stal kan halen en een aantal keer kan herhalen om zo de geest te centreren en met meer rust, kalmte en aandacht een actie dan wel een gesprek aan te gaan.

The Council

Deze sessie is in groepjes van drie, zeer gericht op samen oplossingen bedenken en kennis uit te wisselen. Ook gaat deze methode over het luisteren, begrijpen, intuïtief aanvoelen en de ander begrijpen en pas daarna met een advies of oplossing te komen.

‘Niet doen’

Een concentratieoefening die je bewust maakt van alle ideeën, oplossingen, gedachtes, to-do-lists en die zorgt dat je al deze opties en gedachtespinsels de revue laat passeren zonder er direct wat mee te gaan doen. Zelfs briljante ideeën worden hier geparkeerd, terwijl we op zoek blijven naar het creëren van ruimte en leegte waarin zich dan steeds andere ideeën en oplossingen aandienen.

Gezonde Geest en een Gezond Lichaam

Naast dat we mentaal vitaal moeten zijn om de beste resultaten te bereiken, helpt het enorm wanneer we ook fysiek vitaal zijn. ‘One Minute Fit’ is een serie oefeningen, gebaseerd op Pilates. Deze veelal oefeningen zijn voor iedereen te doen en ook na afloop van de sessie op de werkplek te implementeren. Er is een serie voor staan, zitten en liggen waarbij energie wordt opgewekt, gestretcht en  ontspanning wordt gezocht.