Improvisatie Theater

Bij Improvisatie Theater ervaren de deelnemers dat goed luisteren en spontaan reageren ervoor zorgen dat er zonder voorbereiding een scene ontstaat, waarbij het lijkt alsof de spelers elkaars gedachten kunnen lezen. Spelenderwijs kan men zo experimenteren met ander gedrag en open communicatie binnen het team.

De workshop Improvisatie Theater kan worden ingezet als  een voorbereiding op een brainstorm-sessie of op het geven van een presentatie. Ook als teambuilding is deze workshop uitermate geschikt. Ook mensen zonder enige ervaring met toneelspelen of presenteren voelen zich op hun gemak tijdens deze workshop, omdat we een gestructureerde en rustige opbouw hanteren.

Improvisatie Theater More Balls Thans Most
  • Tot 100

  • Samenwerking

  • 60-180 min

  • In overleg

Improvisatie Theater Workshop

“We denken allemaal dat we hetzelfde bedoelen met klantgericht gedrag. Theaterimprovisatie helpt om die verschillen heel duidelijk zichtbaar te maken en ons zover te krijgen dat we ook echt allemaal hetzelfde beeld hebben bij het gewenste gedrag.”