Scrum en agile in het kort

Scrum en Agile: je hebt er vast wel eens van gehoord. Maar wat betekenen die termen nou precies?

Eigenlijk is het net als met dammen: je kan iemand in korte tijd de spelregels uitleggen, maar in de praktijk van iemand winnen, blijkt vaak lastiger…Hieronder toch een korte poging.

Scrum en agile

Agile methode

Scrum is de meest populaire Agile methode. Agile is het gedachtegoed waarbij de nadruk ligt op wendbaarheid. Scrum is in 1995 bedacht om het ontwerpen van software efficiënter te laten verlopen. De methode werd ontwikkeld door te onderzoeken welke principes eerdere succesvolle projecten hadden laten slagen. Op die manier kwamen de ontwikkelaars op een set regels die richting konden geven in situaties waarin de creativiteit, betrokkenheid en samenwerking van teams nodig is om snel tot een goede oplossing te komen. Je begrijpt het al: ook op andere gebieden dan software-ontwikkeling bleek Scrum een handige methode.

Scrum is breed toepasbaar en eenvoudig te onthouden. Scrum schrijft niet voor, maar biedt een raamwerk dat je helpt te ontdekken wat er moet gebeuren om het project succesvol te laten zijn.

Hoe werkt Scrum dan?

Scrum werkt met sprints. Een sprint is een korte periode (max. 1 maand) die tot een resultaat leidt dat ook écht af is, dus geen concept of proefballonnetje. Het Scrum Team houdt drie bijeenkomsten per sprint, waarbij van tevoren een maximale tijdsduur is afgesproken (bv. max. 2 uur). Bovendien is er elke ochtend een teamoverleg: kort & staand.

Er zijn drie rollen binnen het Scrum team.

  •  Product Owner
  • Development Team
  • Scrum Master

De Product Owner is de eigenaar van het product. Met nadruk geen projectmanager dus: er is een eigenaar van het product in plaats van een manager van het project. Eigenlijk zijn de traditionele werkzaamheden van de projectmanager verdeeld over de drie rollen binnen het Scrum Team.

Het Development Team werkt samen om de doelen die door de Product Owner zijn gesteld te halen, sprint na sprint. Het team bepaalt zelf hoe ze dat doen, en dus ook wie wat doet, en maakt zelf inschattingen. Niemand vertelt het team hoe ze de gestelde doelen moeten behalen. Eigen verantwoordelijkheid voor eigen werk. Deze vorm van zelfsturing is een belangrijke motivatie voor teamleden om hun best te blijven doen.

Tot slot de Scrum Master: hij/zij zorgt ervoor dat alle spelregels van Scrum worden gevolgd en neemt belemmeringen weg.

Teambuilding helpt Scrum

Teams vinden het soms eng om met Scrum te gaan werken. Wij hebben dan ook een aantal luchtige werkvormen die kunnen helpen met bepaalde onderdelen van het werken met Scrum.

Het is bij Scrum bijvoorbeeld erg belangrijk om je telkens op 1 taak te richten en die af te ronden, voordat de volgende stap gezet wordt. In een wereld waarin we steeds vaker “druk druk druk” zijn, is dat voor veel mensen behoorlijk wennen. Onze training Multitasken bestaat niet! kan inzicht geven in de processen die ten grondslag liggen aan inefficiënt gedrag en geeft handvatten over het beter verdelen van tijd en aandacht. Bovendien zorgt het element van teambuilding voor een beter groepsgevoel.

Doordat het team als een goed geoliede machine samenwerkt in Scrum is het überhaupt erg belangrijk om aandacht te besteden aan de onderlinge samenwerking en communicatie binnen het Scrum team. Een teambuildingsactiviteit met een inhoudelijke én luchtige component kan ervoor zorgen dat er effectiever wordt samengewerkt en de verhoudingen beter worden. Wij denken uiteraard graag met je mee over een passende teambuildingsactiviteit voor jouw team!