Teambuilding en samenwerken

Teambuilding & samenwerken

Teambuilding en samenwerken zijn twee termen die hand in hand gaan. De een is niet compleet zonder de ander. Maar als je wat dichterbij kijkt, is er wel degelijk een verschil tussen beide. Én door teambuilding samenwerken verbeteren binnen het team is een van de grootste voordelen om hier aan te werken.

Teambuilding

Bij teambuilding ligt de nadruk op het gedrag binnen een groep waarop men er vooral mee bezig is een langdurige samenwerkingsrelatie op te bouwen. Het is een proces dat in gang wordt gezet om op die manier samen tot een hoger doel te komen.

Samenwerken

Bij samenwerken ligt de nadruk vooral op gedrag waarbij een doel op de kortere termijn wordt bereikt. Samenwerken is het doel van goede teambuilding, omdat al die samenwerkingen samen leiden tot een langdurige relatie en dus ook goede teams.

Door middel van teambuilding wordt samenwerken dus makkelijker. Teambuilding maakt samenwerken niet alleen makkelijker, maar ook plezieriger en productiever. En door middel van samenwerken krijg je ook weer automatisch een beter werkend team. Het is een positieve cirkel waar je altijd baat bij hebt, en constant leert. Door deze cirkel te herhalen, wordt het alleen maar sterker en worden mensen meer toegewijd.

Quick Fire Team Building Game More Balls Than Most

Door bezig te blijven met het versterken van deze relaties kun je er dus voor zorgen dat je blijvende baat hebt bij teambuilding activiteiten en wij bieden die aan!

Dit doen wij in de vorm van diverse teambuilding spellen zoals:

Neem contact op met ons dan kunnen we je helpen met teambuilding op een speelse manier en een idee dat past bij jullie organisatie (op maat).